Temposonics ® Teknolojisi

Temposonics ® Teknolojisi
MTS Sensörleri tarafından sağlanan mutlak, doğrusal pozisyon sensörleri , pozisyonu yüksek bir hassasiyet ve sağlamlıkla belirleyebilen , şirketin tescilli Temposonics ® 
magnetostrictive teknolojisine dayanır.
 
Her Temposonics ® pozisyon sensörü, bir ferromanyetik dalga kılavuzu, bir pozisyon mıknatısı, bir gerilim darbesi dönüştürücü ve destekleyici elektroniklerden oluşur. Uygulamada hareket halindeki nesneye bağlanan mıknatıs, dalga kılavuzu üzerindeki konumunda bir manyetik alan oluşturur. Dalga kılavuzuna kısa bir akım darbesi uygulanır. Bu, dalga kılavuzunda anlık bir radyal manyetik alan ve burulma gerilimi yaratır. Manyetik alanların anlık etkileşimi, dalga kılavuzunun uzunluğunu yayan bir burulma gerinim darbesi serbest bırakır. Ultrasonik dalga, dalga kılavuzunun sonuna ulaştığında bir elektrik sinyaline dönüştürülür. Dalga kılavuzundaki ultrasonik dalganın hızı kesin olarak bilindiğinden, dönüş sinyalini almak için gereken süre, hem yüksek doğruluk hem de tekrarlanabilirlik ile doğrusal bir pozisyon ölçümüne dönüştürülebilir.
 
 
Magnetostrictive'e dayanan Temposonics ® teknolojisi, hareketli parçalara dayanmaz ve mekanik gerilime maruz kalmaz. Bu nedenle sensörler, zorlu çalışma koşullarında bile diğer teknolojilere kıyasla önemli ölçüde daha uzun kullanım ömrü ve çok daha yüksek güvenilirlik sergiler. Ayrıca, Temposonics ® teknolojisine sahip sensörlerden gelen çıktı, göreceli bir değerden ziyade mutlak bir pozisyona karşılık geldiğinden, sensörlerin yeniden kalibre edilmesi gerekli değildir.