Termoform

Termoform

Hidrolik presin termoform makinesinde doğru konumlandırılması, nihai üründe uygun toleransların korunması için kritik öneme sahiptir.

Temposonics® konum sensörleri, ek bakım ve kalibrasyon gerektirmeden yatay ve dikey eksenlerde konumlandırma geri bildirimi için kullanılır.

Endüstri standardı veri yolu iletişim protokollerine sahip doğrusal konum sensörleri, çok eksenli konumlandırma kontrollerine kolay entegrasyon sağlar.